VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER PRE DOPRAVU

Ponúkame profesionálny tím, ktorý detailne pozná všetky aktuálne pravidlá pre obchodovanie v rámci Európskej únie s najaktuálnejšími zmenami ovplyvňujúcimi obchodnú výmenu medzi EÚ.

 

Práca  špeditérov sa vyznačuje strategickými riešeniami individuálnych požiadaviek našich zákazníkov. Špecifikovanie požiadaviek a ich následná realizácia vedú našich klientov a našich zamestnancov k úspechu.

 

Pre naších klientov zabezpečíme komplexný servis v oblasti prepravy tovaru počas celej našej obchodnej spolupráce.

 

Garantujeme našim klientom individuálny prístup.

KVALIFIKOVANÝ TÍM

Naši dispečeri sú vysokokvalifikovaní pracovníci s viacjazyčnou dispozíciou a výbornými znalosťami v prepravnom sektore. Naši šoféri podliehajú pravidelným školeniam a kurzom.

FLEXIBILITA

Snahou spoločnosti je, aby naši zamestnanci pracovali flexibilne, aby sa prispôsobovali v maximálnej možnej miere požiadavkám zákazníka a vybudovala sa tak vzájomná dôvera pre spoluprácu.

ODBORNOSŤ

Dlhoročné skúsenosti, znalosť legislatívy v krajinách Európy a znalosť trhu sú dôležitými nástrojmi pre efektivitu a znižovanie nákladov našich zákazníkov.